DNSE Detail Stock BVS
BVS

CK Bảo Việt

HNX: CTCP Chứng khoán Bảo Việt

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Chứng khoán Bảo Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn tài chính DN và tư vấn đầu tư
- Bảo lãnh phát hành
- Lưu ký chứng khoán
- Tự doanh
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CK Bảo Việt

Giá hiện tại

2,710

0

0

-

1.42

-

0

8.91%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hồng Tuấn

Tổng giám đốc

Nhữ Đình Hòa

CTCP Chứng khoán Bảo Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn tài chính DN và tư vấn đầu tư
- Bảo lãnh phát hành
- Lưu ký chứng khoán
- Tự doanh

Lịch sử phát triển:

- Năm 1999: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) chính thức được thành lập với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, nay là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, trực thuộc Bộ Tài chính, theo giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD do UBCKNN.

- Năm 2000: BVSC thành lập Chi nhánh và khai trương phòng Giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 2005: BVSC nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xây dựng và phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2000-2005.

- Tháng 04/2006: Tăng vốn điều lệ lên 49.45 tỷ đồng.

- Tháng 11/2006: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng. .

- Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 722.33 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BVS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)


Ban giám đốc

10.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BVS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 64.92% công ty.