DNSE Detail Stock BWA
BWA

C.thoát nc Bảo Lộc

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

14/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

14/02/2024

Tổng quan

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc hoạt động trong lĩnh vực:

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất
- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng, công nghiệp
- Xây dựng công trình cấp nước
- Thiết kế công trình thủy cấp nước, lập dự án, thẩm tra thiết kế...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của C.thoát nc Bảo Lộc

Giá hiện tại

530

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trọng Hiếu

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc hoạt động trong lĩnh vực:

- Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất
- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng, công nghiệp
- Xây dựng công trình cấp nước
- Thiết kế công trình thủy cấp nước, lập dự án, thẩm tra thiết kế...

Lịch sử phát triển:

- Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng là một DNNN được thành lập theo quyết định số 686/QĐ/UB ngày 24/10/1992 của UBND tỉnh Lâm Đồng
- Đến năm 1998 chuyển thành loại hình doanh nghiệp công ích theo quyết định số 1269/QĐ/UB của UBND Tỉnh Lâm Đồng
- Năm 2004 doanh nghiệp lại được điều chỉnh chuyển sang loại hình DNNN hoạt động kinh doanh
- Ngày 18/10/2005 UBND Tỉnh Lâm Đồng ra quyết định số 2873/QĐ-UBND thành lập Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng
- Ngày 13/02/2008 Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình CTCP.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BWA có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.2 năm)


Ban giám đốc

4.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BWA có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 75.94% công ty.