DNSE Detail Stock C12

UPCOM: CTCP Cầu 12

Xây dựng cầu đường

logo

C12

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.52 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.43 tỷ

Doanh thu

302 tỷ

1.75%

0

0

0.27

0%

4.65%

0.45%

15.16%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1

19.6%

CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An

18.56%

CTCP Đầu tư và vận tải Việt Nam

18%

Công ty TNHH Thế kỷ

4%

Khác

39.84%

Tin tức & Sự kiện