DNSE Detail Stock C32

HOSE: CTCP CIC39

Xây dựng cầu đường

logo

C32

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

263 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-31.68 tỷ

Doanh thu

561 tỷ

2.43%

-2,108.07

0

0.26

0%

-5.66%

-3.47%

8.31%

48.37%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Thu Huyền

24.02%

Phạm Thị Thu Thủy

8.02%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

7.33%

Phan Hoàng Tuấn

4.98%

Khác

55.65%

Tin tức & Sự kiện