DNSE Detail Stock C69

HNX: CTCP Xây dựng 1369

Xây dựng công trình khác

logo

C69

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

463 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.40 tỷ

Doanh thu

1,160 tỷ

2.36%

168.35

0

1.49

-86.67%

1.54%

0.93%

4.75%

41.21%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Tuấn Nghĩa

8.37%

Nguyễn Bá Dũng

8.33%

Vũ Hồng Quân

5.64%

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương

5%

Khác

72.66%

Tin tức & Sự kiện