Tin tức & sự kiện

05/01/2024

Một doanh nghiệp xây dựng bị phạt nặng do vi phạm công bố thông tin

25/12/2023

Danh tính doanh nghiệp trúng gói thầu 530 tỷ đồng dự án vành đai 3 TP. HCM

17/08/2023

C92: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/07/2023

Khởi công đường nối cao tốc với Vành đai 3 trị giá hơn 3.200 tỷ đồng

08/05/2023

C92: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

C92: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 C92 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

18/04/2023

C92: Giải trình nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục C92 bị đưa vào diện cảnh báo

13/04/2023

C92: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

C92: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

05/04/2023

C92: Thông báo về trạng thái chứng khoán

05/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

04/04/2023

C92: C92 Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC năm 2022 đã soát xét và ý kiến ngoại trừ

03/04/2023

C92: Báo cáo tài chính năm 2022

03/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C92 của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 – số 198, đường Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Thời gian họp: Tháng 4 năm 2023

31/03/2023

C92: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

C92: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

C92: Thay đổi nhân sự

16/01/2023

C92: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/07/2022

C92: Ngày 03/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (C92)