Tin tức & sự kiện

16/01/2023

C92: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/08/2022

Giao dịch lần đầu - 5,312,920 CP

28/07/2022

C92: Ngày 03/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (C92)

28/07/2022

C92: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (C92)

15/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

15/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

07/07/2022

Một cổ phiếu xây dựng chia tay sàn HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92) vào 18/07/2022.

06/07/2022

C92: Ngày 18/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

06/07/2022

C92: C92 Công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

06/07/2022

C92: C92 Công bố đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

22/06/2022

C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đã bán 29,300 CP

19/05/2022

C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 30,000 CP

19/05/2022

C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đã bán 10,000 CP

26/04/2022

C92: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Giang phụ trách phòng Tài Chính Kế Toán thay Ông Đăng Văn Công

20/04/2022

C92: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

C92: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

Đối mặt án hủy niêm yết bắt buộc, C92 giải trình thế nào?

Ngày 07/04, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu C92 của CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92). Ngày 09/04, C92 đã có văn bản giải trình về sự việc này.

12/04/2022

C92: Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40,000 CP

12/04/2022

C92: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

C92: Giải trình Khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu C92