DNSE Detail Stock CAB
CAB

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

UPCOM: CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

Dịch vụ truyền hình trả tiền; Điều hành hệ thống phát bằng cáp, hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập Internet bằng mạng viễn thông có dây ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Giá hiện tại

1,267

0

0

-

0.82

-

540

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Ngọc Huấn

Tổng giám đốc

Bùi Huy Năm

CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

Dịch vụ truyền hình trả tiền; Điều hành hệ thống phát bằng cáp, hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập Internet bằng mạng viễn thông có dây ...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/09/1995: Trung tâm Truyền hình Cáp MMDS được thành lập.

- Ngày 14/01/2000: thành lập Hãng Truyền hình Cáp Việt Nam trên cơ sở Trung tâm Truyền hình Cáp-MMDS.

- Ngày 01/02/2012: thành lập Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Việt Nam.

- Ngày 28/02/2013: thay đổi thương hiệu từ VCTV sang VTVCab và chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam.

- Ngày 30/06/2018: chính thức đổi thành CTCP.

- Ngày 06/09/2019: ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 140,900 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

21.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CAB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 21.0 năm)


Ban giám đốc

19.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CAB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 98.55% công ty.