DNSE Detail Stock CCI
CCI

CIDICO

HOSE: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

06/02/2023

CẬP NHẬT

06/02/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng phục vụ các doanh nghiệp trong KCN
- Kinh doanh địa ốc, bất động sản...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CIDICO

Giá hiện tại

1,420

0

0

-

0.50

-

2,000

2.42%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phan Văn Tới

Tổng giám đốc

Đoàn Minh Duy

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng phục vụ các doanh nghiệp trong KCN
- Kinh doanh địa ốc, bất động sản...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 29/09/1992: CTCP Đầu tư Phá triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi được thành lập, tiền thân là CT Thương mại Củ Chi, trên cở sở hợp nhất 2 CT CT Vật tư và CT thương nghiệp Tổng hợp
- Ngày 15/04/2010: CT được phép niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM

Thành viên Hội đồng quản trị

16.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CCI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.0 năm)


Ban giám đốc

19.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CCI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 50.94% công ty.