Tin tức & sự kiện

24/08/2022

CCI: Thông báo thay đổi Kế toán trưởng (kèm quyết định)

23/08/2022

CCI: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

10/08/2022

CCI: Nghị quyết HĐQT số 31 ngày 08/08/2022

04/08/2022

CCI: Giải trình báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ năm 2022

20/07/2022

CCI: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

CCI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

CCI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

17/05/2022

CCI: Nghị quyết HĐQT số 30 ngày 17/05/2022

09/05/2022

CCI: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 133.986.200.000

09/05/2022

CCI: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 177.438.650.000

18/04/2022

CCI: Giải trình biến động LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

25/03/2022

CCI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/03/2022

CCI: Báo cáo thường niên năm 2021

02/03/2022

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khu công nghiệp có “của để dành” hơn 23,000 tỷ đồng

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp, doanh thu khối doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp (KCN) vẫn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong năm 2021. Đáng chú ý, tổng doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm 31/12/2021 đạt hơn 23 ngàn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

02/03/2022

CCI: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/02/2022

CCI: Giải trình BCTC kiểm toán năm 2021

24/02/2022

CCI: BCTC năm 2021

22/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CK: CCI ) như sau: