Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CCL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

21/10/2022

CCL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

21/10/2022

CCL: BCTC quý 3 năm 2022

21/10/2022

CCL: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

19/10/2022

CCL: BCTC quý 3 năm 2022

17/10/2022

CCL: Nghị quyết HĐQT thống nhất tạm hoãn chào bán cổ phiếu ra công chúng

14/10/2022

CCL: Giải trình về việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 6 tháng năm 2022

27/09/2022

CCL: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua tài sản và ủy thác đầu tư cho bà Nguyễn Kim Hồng Đào là người có liên quan đến NNB công ty

29/08/2022

Giao dịch bổ sung - 5,699,694 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long như sau:


26/08/2022

CCL: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

CCL: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

25/08/2022

CCL: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

17/08/2022

CCL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

12/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,699,694 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được thay đổi niêm yết như sau:

11/08/2022

CCL: Quyết định thay đổi niêm yết

11/08/2022

CCL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

05/08/2022

CCL: Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của CCL

03/08/2022

CCL: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CCL

26/07/2022

CCL: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022