Tin tức & sự kiện

27/09/2022

CCL: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất đầu tư mua tài sản và ủy thác đầu tư cho bà Nguyễn Kim Hồng Đào là người có liên quan đến NNB công ty

29/08/2022

Giao dịch bổ sung - 5,699,694 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long như sau:


26/08/2022

CCL: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

17/08/2022

CCL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

12/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,699,694 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được thay đổi niêm yết như sau:

11/08/2022

CCL: Quyết định thay đổi niêm yết

11/08/2022

CCL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

06/08/2022

CCL: Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của CCL

03/08/2022

CCL: Thông báo công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CCL

23/07/2022

CCL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

CCL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

14/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long như sau:

02/07/2022

CCL trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 12%

CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long (HISE: CCL) thông báo 15/07 là ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Giao dịch không hưởng quyền vào 14/07.

02/07/2022

CCL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

02/07/2022

CCL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

30/06/2022

CCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

30/06/2022

CCL: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

CCL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

10/06/2022

CCL: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022