DNSE Detail Stock CCR

HNX: CTCP Cảng Cam Ranh

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

CCR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

328 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.94 tỷ

Doanh thu

161 tỷ

2.82%

610.80

0

0.28

15.83%

5.42%

4.92%

26.72%

3.46%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

81.06%

CTCP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân

14.3%

Khác

4.64%

Tin tức & Sự kiện