Tin tức & sự kiện

06/09/2022

CCR: Thay đổi nhân sự

11/08/2022

CCR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

CCR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

CCR: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

CCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

CCR: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

15/07/2022

CCR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

Lãi ròng quý 2 của CCR giảm 75%

Doanh thu giảm cộng thêm giá vốn tăng khiến lợi nhuận quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của CTCP Cảng Cam Ranh (HNX: CCR) giảm so với cùng kỳ năm trước.

30/06/2022

CCR: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCR của CTCP Cảng Cam Ranh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông chưa lưu ký chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh số 29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 21/07/2022 (cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền)).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh trước ngày 18/07/2022 (mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng tại website: http://www.camranhport.vn)
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

26/05/2022

CCR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

CCR: CBTT Điều lệ sửa đổi

26/04/2022

CCR: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

26/04/2022

CCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

CCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

CCR: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

20/04/2022

CCR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/03/2022

CCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCR của CTCP Cảng Cam Ranh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong khoảng thời gian từ ngày 19/04/2022 đến ngày 25/04/2022. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong Thư Mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 2 trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh – Số 29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

09/03/2022

CCR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022