DNSE Detail Stock CDH
CDH

Du lịch Hải Phòng

UPCOM: CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

03/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

03/12/2023

Tổng quan

CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ công ích
- Xây dựng các công trình: công ích, đường bộ,...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Du lịch Hải Phòng

Giá hiện tại

1,795

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

16/08/2023

CDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

17/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 22/06/2023. (Khi làm thủ tục thanh toán đề nghị cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.năm 2022

16/05/2023

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2023

CDH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

08/05/2023

CDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

CDH: CBTT về lịch họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Trọng Nam

Tổng giám đốc

Đỗ Phục Long

CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ công ích
- Xây dựng các công trình: công ích, đường bộ,...

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của CDH mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của CDH mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 85.31% công ty.