DNSE Detail Stock CDH

UPCOM: CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

CDH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7.20 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.93 tỷ

Doanh thu

123 tỷ

3.71%

1,963.34

0

0.16

0%

10.33%

5.39%

15.14%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng

57.52%

Nguyễn Thị Minh Phương

10.15%

Nguyễn Văn Hiền

7.62%

CTCP Xây dựng Thái Hòa

5%

Khác

19.71%

Tin tức & Sự kiện