DNSE Detail Stock CDH
CDH

HAPUTOU

UPCOM: CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2023

CẬP NHẬT

05/02/2023

Tổng quan

CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ công ích
- Xây dựng các công trình: công ích, đường bộ,...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HAPUTOU

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

500

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

15/12/2022

CDH: Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

08/07/2022

CDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 27/06/2022. (Khi làm thủ tục thanh toán đề nghị cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

25/05/2022

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

CDH: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

11/05/2022

CDH: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên HĐQT

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Trọng Nam

Tổng giám đốc

CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ công ích
- Xây dựng các công trình: công ích, đường bộ,...

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị

24.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CDH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.0 năm)


Ban giám đốc

24.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CDH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 85.31% công ty.