DNSE Detail Stock CDN
CDN

Cảng Đà Nẵng

HNX: CTCP Cảng Đà Nẵng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Cảng Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực:

- Bốc xếp hàng hóa
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Cảng Đà Nẵng

Giá hiện tại

2,780

0

0

-

0.36

-

0

49.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

21/02/2024

“Kịch bản” mới cho siêu dự án cảng cửa ngõ Liên Chiểu

16/02/2024

Hàng trăm triệu USD vốn FDI sắp 'chảy' vào Đà Nẵng trong năm 2024

07/02/2024

CDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDN của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 25/03/2024 đến ngày 30/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Theo nội dung của chương trình Đại hội dự kiến như sau:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về công tác nhân sự tại Đại hội;
+ Tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội;
+ Báo cáo tài chính công ty năm 2023 đã kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
          - Nội dung họp: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2024;
+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2023 và dự kiến chi trả trong năm 2024;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

Xem thêm tại hnx.vn

21/01/2024

Mùa báo cáo tài chính năm 2023: Công ty ‘nhà’ ông Phạm Nhật Vượng và 10 doanh nghiệp lập đỉnh lợi nhuận

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đình Chung

Tổng giám đốc

Trần Lê Tuấn

CTCP Cảng Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực:

- Bốc xếp hàng hóa
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Lịch sử phát triển:

- Ngày 19/01/1976: Cảng Đà Nẵng được Bộ GTVT giao Cục đường biển trực tiếp quản lý tại Quyết định số 222-QĐ/TC.

- Ngày 15/6/1993: Bộ GTVT đã ra Quyết định số 1163/QĐ-TCLĐ thành lập DNNN Cảng Đà Nẵng trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

- Ngày 08/5/1998: Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 91/1998/QĐ-TTg chuyển Cảng Đà Nẵng làm thành viên của TCT Hàng hải Việt Nam.

- Ngày 12/10/2007: Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-BGTVT chuyển Cảng Đà Nẵng–CT thành viên hạch toán độc lập thành Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng.

- Ngày 01/4/2008: Chính thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV.

- Ngày 11/06/2014: Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Sở GDCK Hà Nội.

- Ngày 24/07/2014: Cảng Đà Nẵng tiến hành ĐHCĐ lần thứ nhất và chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức CTCP.

- Ngày 22/03/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán CDN.

- Ngày 30/03/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của CDN trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 22,400 đồng/CP.

- Ngày 25/11/2016: hủy niêm yết sàn UPCoM để chuyển qua sàn HNX.

- Ngày 30/11/2016: giao dịch đầu tiên trên HNX với giá tham chiếu 24,900đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CDN có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.1 năm)


Ban giám đốc

4.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CDN có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 95.26% công ty.