Tin tức & sự kiện

23/02/2024

Những DN muốn làm siêu cảng 2 tỷ USD tại Đà Nẵng: Đại gia Ấn Độ cam kết rót 10 tỷ USD vào Việt Nam “đấu” chủ đầu tư dự án 4,2 tỷ USD tại Hà Nội

21/02/2024

“Kịch bản” mới cho siêu dự án cảng cửa ngõ Liên Chiểu

16/02/2024

Hàng trăm triệu USD vốn FDI sắp 'chảy' vào Đà Nẵng trong năm 2024

07/02/2024

CDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDN của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 25/03/2024 đến ngày 30/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Theo nội dung của chương trình Đại hội dự kiến như sau:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về công tác nhân sự tại Đại hội;
+ Tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội;
+ Báo cáo tài chính công ty năm 2023 đã kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
          - Nội dung họp: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2024;
+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2023 và dự kiến chi trả trong năm 2024;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

Xem thêm tại hnx.vn

21/01/2024

Mùa báo cáo tài chính năm 2023: Công ty ‘nhà’ ông Phạm Nhật Vượng và 10 doanh nghiệp lập đỉnh lợi nhuận

16/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CDN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 70,18 tỷ đồng, giảm 5,97% so với cùng kỳ.

16/01/2024

Cảng Đà Nẵng lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận năm 2023

16/01/2024

Kết quả kinh doanh quý 4/2023 ngày 16/1: Những công ty bất động sản, cảng biển, dầu khí, thép... đầu tiên công bố

16/01/2024

Doanh nghiệp 123 năm tuổi 'mở bát' KQKD nhóm cảng biển

02/01/2024

Đà Nẵng đón hơn 2.000 du khách tàu biển nhân dịp Tết Dương lịch 2024

11/12/2023

Đà Nẵng cấp mới 2 dự án logistics

04/11/2023

Rà soát các trạm dừng nghỉ; Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

02/11/2023

Cho phép 3 cầu cảng tại Cảng Tiên Sa được tiếp nhận tàu container

28/10/2023

Lợi nhuận doanh nghiệp cảng biển tích cực

17/10/2023

Cảng Đà Nẵng (CDN) báo lãi 255 tỷ đồng trong 9 tháng

13/10/2023

Chủ đầu tư cảng Liên Chiểu quy mô 7.400 tỷ đồng báo lãi 205 tỷ đồng, tăng 4%

13/10/2023

Cảng Đà Nẵng thu 205 tỷ đồng lãi ròng sau 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) thu về 205 tỷ đồng lãi ròng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước.