DNSE Detail Stock CDR

UPCOM: CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai

Xây dựng công trình khác

logo

CDR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

21.33 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.26 tỷ

Doanh thu

116 tỷ

0.25%

589.45

0

0.13

0%

4.78%

1.20%

7.54%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

21.75%

CTCP Cao su Hòa Bình

9.38%

Lê Thị Phương Loan

4.38%

Lê Văn Liêm

3.03%

Khác

61.46%

Tin tức & Sự kiện