Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CEN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

CEN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/12/2022

CEN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/11/2022

CEN: Giải trình về giá cổ phiếu CEN tăng trần 05 phiên liên tiếp

22/11/2022

CEN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

20/10/2022

CEN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/09/2022

Khai sai thuế, CEN bị phạt và truy thu hơn 58 triệu đồng 

Cục Thuế tỉnh Lào Cao vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Cencon Việt Nam (UPCoM: CEN).

27/09/2022

CEN: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

16/09/2022

CEN: Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,700,000 CP

09/09/2022

Chủ tịch CEN muốn bán 2.7 triệu cp 

Ông Trần Mạnh Sơn, Chủ tịch HĐQT CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN), đăng ký bán 2.7 triệu cp trong khoảng thời gian từ 09/09-07/10/2022, do nhu cầu tài chính cá nhân.

08/09/2022

CEN: Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2,700,000 CP

05/09/2022

Giao dịch bổ sung - 4,047,767 CP

29/08/2022

CEN: Ngày 05/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

25/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,284,840 CP

23/08/2022

CEN: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 10,284,840 cổ phiếu

19/08/2022

CEN: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

19/08/2022

CEN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/08/2022

CEN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

CEN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

04/08/2022

CEN: Báo cáo kết quả phát hành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng