Tin tức & sự kiện

16/09/2022

CEN: Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,700,000 CP

09/09/2022

Chủ tịch CEN muốn bán 2.7 triệu cp 

Ông Trần Mạnh Sơn, Chủ tịch HĐQT CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN), đăng ký bán 2.7 triệu cp trong khoảng thời gian từ 09/09-07/10/2022, do nhu cầu tài chính cá nhân.

08/09/2022

CEN: Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 2,700,000 CP

05/09/2022

Giao dịch bổ sung - 4,047,767 CP

29/08/2022

CEN: Ngày 05/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

25/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,284,840 CP

23/08/2022

CEN: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 10,284,840 cổ phiếu

19/08/2022

CEN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/08/2022

CEN: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

11/08/2022

CEN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

CEN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

05/08/2022

CEN: Báo cáo kết quả phát hành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

04/08/2022

CEN: Lê Văn Bình_ Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc đã mua 2,137,073 CP từ ngày 01/8/2022 đến ngày 02/8/2022

04/08/2022

CEN: Trần Ngọc Sơn_ Kế toán trưởng đã mua 2,100,000 CP từ ngày 01/8/2022 đến ngày 02/8/2022

04/08/2022

CEN: Trần Thị Hà_ Thành viên Ban Kiểm soát đã mua 2,000,000 CP từ ngày 01/8/2022 đến ngày 02/8/2022

14/07/2022

CEN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:9, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEN của CTCP CENCON Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 10.284.840
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:9 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, cứ 10 quyền được mua thêm 09 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được mua: (102x9/10)=91,8 cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được mua thêm 91 cổ
          - Phương án làm tròn : phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,8 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Cencon Việt Nam
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 1
               + Số tài khoản: 12010007347535
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ thập phân do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các nhà đầu tư trong nước khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 27/06/2022
               + Thời gian kết thúc: 11/07/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 27/06/2022
               + Thời gian kết thúc: 18/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cencon Việt Nam – Lô 45-50B, đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam vào các làm việc trong tuần (xuất trình Chứng minh nhân dân/hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

09/06/2022

Một tổ chức trở thành cổ đông lớn tại CEN

Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải Lào Cai vừa mua 580,000 cp của CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN) và trở thành cổ đông lớn.

09/06/2022

CEN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải Lào Cai

08/06/2022

CEN: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu