DNSEDNSE Logo
Entrade X brandDNSE 5 stars
DNSE Detail Stock CFM
CFM

UPCOM: CTCP Đầu tư CFM

5 NGÀY

-1.05%

1 NĂM

5.81%

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/05/2022

CẬP NHẬT

26/05/2022

Tổng quan

CTCP Đầu tư CFM hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

VỐN HÓA

0 tỷ

Giá hiện tại

EPS

0

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.07%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

23/05/2022

CFM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CFM của CTCP Đầu tư CFM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đã mua 10,000 CP

29/04/2022

CFM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

CFM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

CFM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quốc Trung

Tổng giám đốc

CTCP Đầu tư CFM hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 25/01/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 10,000 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Nguyễn Quốc Trung

CTHĐQT

1,092,000
54.60%
35
2017
2
Trần Thùy Linh

Phó CTHĐQT

10,000
0.50%
35
2017
3
Vũ Ngọc Thuân

TVHĐQT

10,000
0.50%
35
2017

5.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CFM dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.0 năm)


Ban giám đốc

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Trần Thùy Linh

10,000
0.50%
35
2017
2
Lương Nhị Hà

KTT

-
-
-
-
3
Đỗ Thị Minh Hiếu

TBKS

-
-
41
2019
4
Nguyễn Trọng Giang

Thành viên BKS

10,000
0.50%
43
2019
5
Nguyễn Thị Thu Cúc

Thành viên BKS

-
-
42
2019

3.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CFM có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 54.60% công ty.

STT
Cổ đông
Cổ phần
Tỷ lệ
Ngày cập nhật
1

Nguyễn Quốc Trung

1,092,000
54.60%
25/04/2022

Cổ đông

Tỷ lệ

Nguyễn Quốc Trung

54.60%