DNSE Detail Stock CFM
CFM

Đầu tư CFM

UPCOM: CTCP Đầu tư CFM

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư CFM hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đầu tư CFM

Giá hiện tại

-422

0

0

-

0

-

0

0.10%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quốc Trung

CTCP Đầu tư CFM hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 25/01/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 10,000 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của CFM mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn