Tin tức & sự kiện

12/09/2023

Nga thách thức lệnh trừng phạt với máy bay Sukhoi nội địa hoàn toàn

08/08/2023

CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,019,000 CP

02/08/2023

CFM: CTCP Alchemist Investment Holdings - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 1,020,000 CP

27/07/2023

CFM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

CFM: CTCP Alchemist Investment Holdings - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,020,000 CP

04/07/2023

CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,020,000 CP

26/06/2023

CFM: Thay đổi nhân sự

22/06/2023

CFM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2023

CFM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/06/2023

CFM: Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

19/06/2023

CFM: Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

19/06/2023

CFM: CBTT đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

19/06/2023

CFM: CBTT ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

12/06/2023

Trại lợn của đại gia “heo ăn chay” Trương Sỹ Bá tại Hòa Bình bị xử phạt do xả thải trái phép ra môi trường

26/05/2023

CFM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

Giá heo hơi hồi phục - Triển vọng tăng trưởng cho các doanh nghiệp chăn nuôi

13/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CFM của CTCP Đầu tư CFM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch năm 2023;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/06/2023

11/05/2023

CFM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/05/2023

BaF: Chia cổ tức 17%, phát hành ra công chúng nâng vốn điều lệ lên 2.435 tỷ đồng

08/05/2023

CFM: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023