DNSE Detail Stock CGV

UPCOM: CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam

Vật liệu xây dựng khác

logo

CGV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

29.45 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.84 tỷ

Doanh thu

23.48 tỷ

0.13%

88.74

0

0.27

0%

1.02%

0.78%

17.81%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Lê Dũng

15.08%

Lưu Quang Hưng

10.05%

CTCP Hà Quang

7.1%

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

6%

Khác

61.77%

Tin tức & Sự kiện