DNSE Detail Stock CIA

HNX: CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Cửa hàng chuyên dụng

logo

CIA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

213 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.19 tỷ

Doanh thu

101 tỷ

2.02%

117.45

0

0.23

-150.99%

0.67%

0.65%

20.41%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn ASG

51.57%

CTCP Dịch vụ Thương mại Hàng không Tân Sơn Nhất

5.8%

Nguyễn Phương Hiền

4.82%

Bùi Thế Đức

3.86%

Khác

33.95%

Tin tức & Sự kiện