Tin tức & sự kiện

05/09/2022

CIA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

CIA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

CIA: Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ năm 2022

30/08/2022

CIA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

Doanh nghiệp hàng không hồi phục sau cơn bạo bệnh

Hình ảnh sân bay đông đúc trở lại những ngày gần đây cho thấy ngành hàng không đã hồi phục trở lại sau giai đoạn dịch bệnh, đồng thời vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.

19/08/2022

CIA: Thành lập Địa điểm kinh doanh tại Cảng Hàng không Liên Khương

25/07/2022

CIA: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh)

22/07/2022

CIA: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

CIA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2022

CIA: CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đã bán 0 cổ phiếu quỹ

04/07/2022

CIA: Thay đổi nhân sự

30/06/2022

CIA: Bà Đặng Thị Phương Nga được bầu vào vị trí Trưởng BKS thay Bà Nguyễn Thị Lê Hằng

30/06/2022

CIA: Công ty nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

27/06/2022

CIA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/06/2022

CIA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/06/2022

CIA: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

23/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIA của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại tỉnh Khánh Hòa (Thời gian và địa điểm cụ thể, Công ty CIAS sẽ gửi thông báo đến cổ đông theo quy định)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung khác.

17/05/2022

Giữa lúc cổ phiếu lao dốc, CIA lại muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX: CIA) đăng ký bán hơn 1 triệu cp quỹ từ ngày 25/05-23/06.