Tin tức & sự kiện

05/02/2024

BCTC Quý 4/2023 CIA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,25 tỷ đồng, giảm 97,01% so với cùng kỳ.

17/01/2024

Một doanh nghiệp vận tải sàn HoSE huy động 151 tỷ đồng để trả nợ

16/01/2024

Tập đoàn ASG (ASG) chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/CP

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 CIA - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 16,42% so với cùng kỳ, lãi 1,08 tỷ đồng.

25/10/2023

Tập đoàn ASG (ASG) muốn huy động 151,3 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ vay

23/10/2023

Dọn đường để ngành hàng không phục hồi hoàn toàn

10/10/2023

CIA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/08/2023

CIA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

21/08/2023

CIA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/08/2023

CIA: Giải trình LNST tại BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ năm 2023 đã được soát xét thay đổi trên 10% và chuyển sang lãi so với báo cáo cùng kì năm 2022

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 CIA - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,01 tỷ đồng.

31/07/2023

CIA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

31/07/2023

CIA: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

CIA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

CIA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

Tập đoàn ASG phát hành cổ phiếu để trả nợ vay

24/07/2023

Cơ hội tiến về 1.200 điểm của VN-Index vẫn còn

03/07/2023

CIA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023