Tập đoàn ASG (ASG) chốt quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/CP

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 15,13 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:20, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền được mua 20 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu lẻ thập phân và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có), ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 05/02/2024 đến ngày 19/02/2024, quyền mua được chuyển nhượng 01 lần duy nhất cho các đối tượng khác; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 05/02/2024 đến ngày 27/02/2024, chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 62,8 tỷ đồng trả nợ vay CTCP Logistics Quốc tế Tây Ninh; 52 tỷ đồng trả nợ vay Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG; 25 tỷ đồng trả nợ vay CTCP Dịch vụ Sân Bay Quốc tế Cam Ranh; còn lại 11,5 tỷ đồng trả nợ vay Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay Phía Nam.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn ASG ghi nhận doanh thu đạt 1.406,8 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước đó; tuy nhiên do giá vốn tăng hơn 8% nên lợi nhuận gộp giảm hơn 32% xuống còn hơn 182 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh hơn 50% xuống còn 44 tỷ đồng; trong khi chi phí lãi vay tăng hơn 13% lên 51 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 37,8% lên 8,93 tỷ đồng… và lãi trong công ty liên doanh chỉ ghi nhận hơn 902 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 16,3 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh gần 80% xuống còn 38,69 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn ASG đạt 16,86 tỷ đồng, giảm tới 88,96% so với cùng kỳ ghi nhận mức lãi 152,78 tỷ đồng.

Năm 2023, Tập đoàn ASG đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.342 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 55 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Công ty hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và mới chỉ hoàn thành 30,65% mục tiêu lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/1, cổ phiếu ASG đứng giá tham chiếu 21.300 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn