BCTC 2023 CIA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 11,19% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 26,01.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng 0,55%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 485,13%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 197 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 48,99% trong khi chi phí quản lý giảm 21,57%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây