DNSE Detail Stock CID

UPCOM: CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng

Cho thuê bất động sản

logo

CID

Tin tức

‘Sóng’ UPCoM dần chững lại

CID

-17.50%

TVN

+9.47%

+5

14 ngày trước

‘Sóng’ UPCoM dần chững lại

Một cổ phiếu tăng giá hơn 320% trong tháng 6

CID

+12.57%

MVN

+13.39%

E29

-9.92%

+3

16 ngày trước

Nhìn lại những 'con sóng' đẩy giá cổ phiếu tăng bằng lần nửa đầu 2024

CID

+6.67%

FOX

-0.73%

+18

20 ngày trước

Nhìn lại những 'con sóng' đẩy giá cổ phiếu tăng bằng lần nửa đầu 2024

Đến 30/5, Điện Vietracimex Lào Cai nợ thuế hơn 71 tỷ đồng

CID

+26.27%

29 ngày trước

Đến 30/5, Điện Vietracimex Lào Cai nợ thuế hơn 71 tỷ đồng

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 653 đồng/CP

CID

+14.53%

20/05/2024

FPT, Nhựa Tiền Phong, Agifish lọt danh sách bán vốn của SCIC

CID

+14.53%

FPT

-1.12%

+6

19/05/2024

FPT, Nhựa Tiền Phong, Agifish lọt danh sách bán vốn của SCIC

Cổ đông Nhà nước sẽ thoái vốn FPT, Nhựa Tiền Phong (NTP) và nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

CID

+14.53%

NTP

+9.81%

+6

19/05/2024

Cổ đông Nhà nước sẽ thoái vốn FPT, Nhựa Tiền Phong (NTP) và nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

8 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền cuối tháng 5, cao nhất 22%

CID

0.00%

TCW

+0.64%

+3

15/05/2024

8 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền cuối tháng 5, cao nhất 22%

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

CID

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

CID

+16.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

CID

+16.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

CID

+16.46%

09/11/2023

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 1:1 giá 15000 đồng/CP

CID

+16.46%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2005 bằng tiền 1200 đồng/CP

CID

+16.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

CID

+16.46%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền 1000 đồng/CP

CID

+16.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

CID

+16.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

CID

+16.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

CID

+16.46%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2006 bằng tiền 500 đồng/CP

CID

+16.46%

09/11/2023