DNSE Detail Stock CK8

UPCOM: CTCP Cơ Khí 120

Sản xuất kết cấu kim loại

logo

CK8

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.70 tỷ

Doanh thu

11.11 tỷ

0.23%

899.34

0

0

0%

-19.17%

3.42%

64.99%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hoàng Thùy My

23.33%

Trần Thị Yến Hà

22.19%

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

5.05%

Lê Huy Hoàng

5.03%

Khác

44.40%

Tin tức & Sự kiện