Tin tức & sự kiện

02/10/2023

CK8: Công bố hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

18/08/2023

CK8: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/08/2023

CK8: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/07/2023

CK8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/05/2023

CK8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 CK8 - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 2 tỷ đồng.

19/04/2023

CK8: Báo cáo thường niên 2022

18/04/2023

CK8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hoàng Thùy My

18/04/2023

CK8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Yến Hà

18/04/2023

CK8: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,365,800 CP

13/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CK8 của CTCP Cơ khí 120 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề tại đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/05/2023

12/04/2023

CK8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/04/2023

CK8: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/04/2023

CK8: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

06/04/2023

CK8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2023

CK8: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

03/04/2023

CK8: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

CK8: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,365,800 CP

08/02/2023

CK8: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

CK8: Quyết định đưa MCK CK8 vào diện hạn chế giao dịch