DNSE Detail Stock CLM

HNX: CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Máy và thiết bị xây dựng

logo

CLM

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

917 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

205 tỷ

Doanh thu

18,633 tỷ

100.00%

18,637.71

0

0.41

-36.45%

33.57%

7.93%

2.43%

297.46%

40%

5.08%

30.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

55.41%

Nguyễn Thanh Hương

5.97%

Nguyễn Văn Cứ

4.56%

Nguyễn Thái Hà

1.46%

Khác

32.60%

Tin tức & Sự kiện