DNSE Detail Stock CLW

HOSE: CTCP Cấp nước Chợ Lớn

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

CLW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

598 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

49.24 tỷ

Doanh thu

1,295 tỷ

21.67%

3,788.01

0

0.14

-32.21%

20.51%

8.85%

13.56%

40.75%

-

3.46%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

51%

Lê Huy Hùng

14%

Ngân hàng TMCP Phương Nam

10.92%

Công ty TNHH Thương mại NTP

9.37%

Khác

14.71%

Tin tức & Sự kiện