DNSE Detail Stock CLX

UPCOM: CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)

Phân phối thực phẩm

logo

CLX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,351 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

181 tỷ

Doanh thu

519 tỷ

33.28%

2,094.50

0

0.67

6.02%

10.91%

7.96%

28.69%

1.97%

25%

5.00%

7.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

49%

CTCP Transimex

30.11%

CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt

6.83%

Khác

14.06%

Tin tức & Sự kiện