DNSE Detail Stock CMM

UPCOM: CTCP Camimex

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

CMM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

926 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

51.62 tỷ

Doanh thu

2,298 tỷ

3.38%

546.26

0

0.22

0%

0%

0%

12.76%

135.93%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Sĩ Tuấn

1.04%

Nguyễn Đăng Duẩn

0%

Khác

98.96%

Tin tức & Sự kiện