DNSE Detail Stock CMM
CMM

Camimex

UPCOM: CTCP Camimex

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Camimex hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Camimex

Giá hiện tại

700

0

0

-

0.74

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Bùi Sĩ Tuấn

Tổng giám đốc

Đặng Ngọc Sơn

CTCP Camimex hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 08/11/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 13,900 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CMM có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)


Ban giám đốc

3.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CMM có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.5 năm)