DNSE Detail Stock CMM
CMM

Camimex Corp

UPCOM: CTCP Camimex

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Camimex hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Camimex Corp

Giá hiện tại

572

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Bùi Sĩ Tuấn

Tổng giám đốc

Đặng Ngọc Sơn

Website

CTCP Camimex hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 08/11/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 13,900 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của CMM mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của CMM mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)