DNSE Detail Stock CMP
CMP

Cảng Chân Mây

UPCOM: CTCP Cảng Chân Mây

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Cảng Chân Mây hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ cảng biển (bốc xếp hàng hóa)
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Kho bãi và lưu giữ hàng
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Cảng Chân Mây

Giá hiện tại

-228

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Dương Bá Hòa

Tổng giám đốc

Huỳnh Văn Toàn

CTCP Cảng Chân Mây hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ cảng biển (bốc xếp hàng hóa)
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Kho bãi và lưu giữ hàng

Lịch sử phát triển:

- 25/3/2001: Khởi công xây dựng Bến số 1 - Cảng Chân Mây.
- 19/5/2003: Bến số 1 xây dựng hoàn tất.
- Ngày 07/12/2006: Chuyển đổi Ban Quản lý dự án Chân Mây thành Cảng Chân Mây hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.
- 12/01/2007: Chuyển giao Cảng Chân Mây cho Tập đoàn Tàu Thủy Việt Nam.
- 28/09/2007: Thành lập Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây.
- Ngày 17/10/2014: Theo Quyết định số 3932/QĐ-BGTVT, Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây được chuyển đổi thành CTCP Cảng Chân Mây
- Ngày 26/06/2015: CTCP Cảng Chân Mây bắt đầu đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP
- Ngày 25/09/2015: Hoàn thành thủ tục đăng ký công ty đại chúng
- Ngày 19/01/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu trên UPCoM với mã chứng khoán CMP
- Ngày 15/02/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của CMP trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 10,300 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

5.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CMP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.0 năm)


Ban giám đốc

6.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CMP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 98.89% công ty.