Tin tức & sự kiện

21/09/2022

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

CMP: Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 – CMP

17/08/2022

CMP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

Thừa Thiên Huế tìm nhà đầu tư rót 1.600 tỷ đồng cho bến số 4 và 5 Cảng Chân Mây

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về việc mời quan tâm đề xuất đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến số 4 và 5 cảng Chân Mây.

21/07/2022

CMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CMP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

CMP: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

CMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

CMP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

02/04/2022

CMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

CMP: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 2 tại Trụ sở chính của Công ty (Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

14/03/2022

CMP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/02/2022

CMP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/01/2022

CMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

CMP: Báo cáo tài chính quý 4/2021

31/12/2021

CMP: Thay đổi nhân sự

27/12/2021

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị