Tin tức & sự kiện

16/01/2023

CMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

CMP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

20/10/2022

CMP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 32 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 32 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán; Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10/2022 và có xuất trình giấy chứng nhận (Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/09/2022

CMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/09/2022

CMP: Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 – CMP

21/09/2022

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

CMP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

Thừa Thiên Huế tìm nhà đầu tư rót 1.600 tỷ đồng cho bến số 4 và 5 Cảng Chân Mây

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về việc mời quan tâm đề xuất đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bến số 4 và 5 cảng Chân Mây.

21/07/2022

CMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CMP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

CMP: Ông Đoàn Quang Vũ được bổ nhiệm chức danh Thành viên BKS thay Bà Lê Thị Hoàng Diệu

10/05/2022

CMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

CMP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/04/2022

CMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

CMP: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 2 tại Trụ sở chính của Công ty (Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

17/03/2022

CMP: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

CMP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022