Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CMP - Doanh nghiệp lỗ 7,91 tỷ đồng.

17/12/2023

Hãng tàu Regional Container Lines mở tuyến vận chuyển container quốc tế qua cảng Chân Mây

24/11/2023

Tăng ưu đãi, thu hút hàng container về cảng Chân Mây

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CMP - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,55 tỷ đồng

19/10/2023

Tín hiệu tích cực của thị trường du lịch tàu biển

27/09/2023

Đưa tuyến luồng hàng hải cảng Chân Mây vào khai thác

08/09/2023

CMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

23/08/2023

CMP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 không thành công

21/08/2023

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/08/2023

CMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/08/2023

CMP: CMP giải trình về việc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ ở báo cáo của quý 2/2022 sang lãi ở báo cáo cùng kỳ năm 2023

03/08/2023

CMP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2023

CMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CMP - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,24 tỷ đồng.

21/07/2023

CMP: Công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

20/07/2023

CMP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

CMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/07/2023

CMP: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2023