DNSE Detail Stock CMP

UPCOM: CTCP Cảng Chân Mây

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

CMP

Tin tức

Lợi nhuận 2023 tăng đột biến, doanh nghiệp cung cấp sơn cho Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục, trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao bất ngờ

CMP

0.00%

HPP

+1.72%

21 ngày trước

Lợi nhuận 2023 tăng đột biến, doanh nghiệp cung cấp sơn cho Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục, trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao bất ngờ

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

CMP

0.00%

04/03/2024

Hãng tàu Regional Container Lines mở tuyến vận chuyển container quốc tế qua cảng Chân Mây

CMP

0.00%

17/12/2023

Hãng tàu Regional Container Lines mở tuyến vận chuyển container quốc tế qua cảng Chân Mây

Tăng ưu đãi, thu hút hàng container về cảng Chân Mây

CMP

0.00%

24/11/2023

Tăng ưu đãi, thu hút hàng container về cảng Chân Mây

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2020

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

CMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

CMP

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 233 đồng/CP

CMP

0.00%

09/11/2023

Tín hiệu tích cực của thị trường du lịch tàu biển

CMP

0.00%

19/10/2023

Tín hiệu tích cực của thị trường du lịch tàu biển

Đưa tuyến luồng hàng hải cảng Chân Mây vào khai thác

CMP

0.00%

27/09/2023

Đưa tuyến luồng hàng hải cảng Chân Mây vào khai thác

CMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

CMP

0.00%

08/09/2023

CMP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 không thành công

CMP

0.00%

23/08/2023

CMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

CMP

0.00%

21/08/2023