Tin tức & sự kiện

22/08/2022

CMW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

CMW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

CMW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

09/07/2022

CMW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

CMW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

CMW: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

06/06/2022

CMW: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

28/05/2022

CMW: Quyết định Hội đồng quản trị

28/05/2022

CMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

CMW: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

18/05/2022

CMW: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMW của CTCP Cấp nước Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
          - Nội dung họp: Được đăng tải trên website của Công ty theo đường link : www.ctncamau.com.vn

12/05/2022

CMW: Quyết định Hội đồng quản trị

12/05/2022

CMW: Quyết định Hội đồng quản trị

10/05/2022

CMW: Quyết định về việc kiểm tra thuế tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà mau

29/04/2022

CMW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

CMW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

CMW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

CMW: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

CMW: Báo cáo tài chính năm 2021