Tin tức & sự kiện

16/01/2023

CMW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 440 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMW của CTCP Cấp nước Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,40%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 440 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán – CTCP Cấp nước Cà Mau, địa chỉ số 204 Quang Trung, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 19/12/2022 và phải xuất trình Sổ chứng nhận Sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân theo đúng quy định của pháp luật.năm 2021

16/11/2022

CMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/11/2022

CMW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

10/11/2022

CMW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/10/2022

CMW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

CMW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

CMW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

CMW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

CMW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

CMW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

CMW: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

06/06/2022

CMW: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

27/05/2022

CMW: Quyết định Hội đồng quản trị

27/05/2022

CMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

CMW: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

18/05/2022

CMW: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMW của CTCP Cấp nước Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
          - Nội dung họp: Được đăng tải trên website của Công ty theo đường link : www.ctncamau.com.vn

12/05/2022

CMW: Quyết định Hội đồng quản trị

12/05/2022

CMW: Quyết định Hội đồng quản trị