Tin tức & sự kiện

21/09/2022

CMX: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TNHH ES VINA

20/09/2022

CMX - Mua khi giá giảm

Với triển vọng dài hạn tương đối tích cực, nhà đầu tư có thể thêm CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) vào danh mục và cân nhắc mua khi giá điều chỉnh. Mô hình định giá cho thấy giá cổ phiếu vẫn đang ở mức hấp dẫn.

20/09/2022

Giao dịch bổ sung - 9,081,488 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Camimex Group (mã CK: CMX) như sau:


13/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,081,488 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Camimex Group được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

12/09/2022

CMX: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

12/09/2022

Giao dịch bổ sung - 1,926,200 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Camimex Group (mã CK: CMX) như sau:

09/09/2022

CMX: Quyết định thay đổi niêm yết

30/08/2022

CMX: Thông báo định kỳ về tình hình tài chính

29/08/2022

CMX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

23/08/2022

CMX: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

19/08/2022

CMX: Điều lệ tổ chức và hoạt động

18/08/2022

CMX: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

09/08/2022

CMX: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (điểu chỉnh)

04/08/2022

CMX: Báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ Bùi Đức Cường

04/08/2022

CMX: Báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ Huỳnh Văn Tấn

04/08/2022

CMX: Báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ Nguyễn Đăng Duẩn

04/08/2022

CMX: Báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ Nguyễn Trọng Hà

04/08/2022

CMX: Báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ Nguyễn Thành Tâm

04/08/2022

CMX: Báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ Nguyễn Văn Thắng