DNSE Detail Stock CPC

HNX: CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ

Phân phối hóa chất và nông dược

logo

CPC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

74.69 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.34 tỷ

Doanh thu

190 tỷ

1.53%

2,532.48

0

0.47

-77.03%

12.12%

8.40%

22.12%

15.88%

50%

10.65%

18.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa Nông

21.44%

Võ Thanh Tùng

14.09%

Võ Viết Thanh

8.83%

Phan Văn Mưa

4.95%

Khác

50.69%

Tin tức & Sự kiện