Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CPC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 3,97 tỷ đồng, giảm 0,22% so với cùng kỳ.

22/11/2023

VN-Index hồi phục phiên thứ 3 liên tiếp

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CPC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 79,05% so với cùng kỳ, lãi 0,54 tỷ đồng.

15/08/2023

CPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

24/07/2023

CPC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

CPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CPC - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 19,36% so với cùng kỳ, lãi 4,65 tỷ đồng.

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

22/06/2023

CPC: CPC đã ký hợp đồng kiểm tóan năm 2023

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

13/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 07/07/2023 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/05/2023

CPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

BCTC 1/2023 CPC - Lợi nhuận quý I lai 0,81 tỷ đồng tăng 41,76% so với cùng kỳ.

05/05/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 6/5

05/05/2023

CPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức

05/05/2023

CPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

CPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023