DNSE Detail Stock CPI

UPCOM: CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

CPI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

139 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.45 tỷ

Doanh thu

31.63 tỷ

0.09%

-39.81

0

0.11

0%

5.98%

-3.09%

8.47%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

56.58%

CTCP Cảng Quảng Ninh

8.14%

Tập đoàn Geleximco - CTCP

4.93%

Khác

30.35%

Tin tức & Sự kiện