Tin tức & sự kiện

21/09/2022

CSM: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

30/08/2022

CSM: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/08/2022

CSM: Giải trình biến động KQKD soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

22/07/2022

CSM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

CSM: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

CSM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

18/07/2022

CSM: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

18/07/2022

CSM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

CSM: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT

17/05/2022

Doanh nghiệp săm lốp chưa thể “đề pa” mạnh mẽ trong quý đầu năm 2022

Dù tình hình dịch COVID-19 đã tạm thời được kiểm soát, quá trình sản xuất không cần phải thực hiện “3 tại chỗ”, các doanh nghiệp săm lốp trong quý đầu năm 2022 dường như vẫn chưa thể bứt tốc hồi phục.

14/05/2022

CSM: Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quyết định của HĐQT

27/04/2022

CSM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

ĐHĐCĐ Cao su Miền Nam: Mục tiêu lợi nhuận 2022 tăng 83%, dù doanh thu đi ngang

Sáng ngày 25/04, CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 83%, dù doanh thu gần như đi ngang.

22/04/2022

CSM lãi thấp nhất trong gần 3 năm trở lại đây

Dù doanh thu tiếp tục tăng trưởng nhưng CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM) lại báo lãi sau thuế quý đầu năm 2022 giảm gần 40%. Đồng thời, đây là quý có lãi thấp nhất của CSM trong vòng gần 3 năm trở lại đây.

21/04/2022

CSM: Giải trình biến động KQKD quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

15/04/2022

Casumina đặt mục tiêu lãi trước thuế 2022 tăng 83%

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina, HOSE: CSM) đặt kế hoạch doanh thu hơn 4,954 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm trước. Trong khi đó, mục tiêu lãi trước thuế dự kiến tăng mạnh 83%, lên mức 101 tỷ đồng.

15/04/2022

CSM: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

CSM: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

CSM: Báo cáo thường niên năm 2021