DNSE Detail Stock CTT
CTT

VMC

HNX: CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

08/02/2023

CẬP NHẬT

08/02/2023

Tổng quan

CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin hoạt động trong lĩnh vực:

Chế tạo sửa chữa máy móc, thiết bị và phụ tùng cho các ngành khai thác khoáng sản, năng lượng và các ngành khác...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VMC

Giá hiện tại

2,307

0

0

-

-0.02

-

1,300

0.15%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

31/01/2023

CTT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

CTT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

CTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTT của CTCP Chế tạo máy - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp và đăng tin trên website của Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp thuận các nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong việc mua phôi thép, sản xuất và bán các sản phẩm thép cán, vì lò có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Giao Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, thông qua các hợp đồng cụ thể phù hợp các nội dung trên để Giám đốc ký kết, thực hiện.
          - Nội dung họp: + Thông qua Đại hội việc bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

29/12/2022

CTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

26/12/2022

CTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (thay thế Thông báo số 4101. ngày 21/12/2022)

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Tứ

Tổng giám đốc

CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin hoạt động trong lĩnh vực:

Chế tạo sửa chữa máy móc, thiết bị và phụ tùng cho các ngành khai thác khoáng sản, năng lượng và các ngành khác...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả, được thành lập theo Quyết định 16/VP/QĐ/TC ngày 23/07/1968 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp nặng, trực thuộc Tổng công ty mỏ
- Ngày 01/12/1995, Bộ Công nghiệp quyết định thành lập lại CT Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả, trực thuộc TCT Cơ khí năng lượng và mỏ theo quyết định số 234/QĐ-TCCB
- Ngày 23/05/2001, CT Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả được chuyển về làm đơn vị thành viên của TCT Than Việt Nam
- Ngày 12/5/2004, CT chính thức chuyển thành CT TNHH 1TV Chế tạo máy – TKV
- Quyết định số 2226/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2007 của HĐQT Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển CT TNHH 1TV chế tạo máy-TKV thành CTCP.
- Ngày 24/04/2015: Cổ phiếu của Công ty được chấp thuận Niêm yết trên HNX
- Ngày 17/07/2015: Ngày đầu tiên giao dịch của CTT với giá đóng cửa cuối phiên là 9,600 đồng

Thành viên Hội đồng quản trị

34.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CTT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 34.3 năm)


Ban giám đốc

26.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CTT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 26.6 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 57.19% công ty.