DNSE Detail Stock CTX
CTX

CONSTREXIM HOLDING

HNX: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

01/02/2023

CẬP NHẬT

01/02/2023

Tổng quan

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bất động sản
- Đầu tư
- Xây lắp
- Sản xuất công nghiệp
- Thương mại
- Đào tạo và xuất khẩu lao động
- Tư vấn xây dựng
- Đầu tư tài chính...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CONSTREXIM HOLDING

Giá hiện tại

-56

0

0

-

0.35

-

0

0.01%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phan Minh Tuấn

Tổng giám đốc

Phan Minh Tuấn

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bất động sản
- Đầu tư
- Xây lắp
- Sản xuất công nghiệp
- Thương mại
- Đào tạo và xuất khẩu lao động
- Tư vấn xây dựng
- Đầu tư tài chính...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 23/04/1982: Tiền thân là công ty XNK Vật liệu xây dựng thành lập.

- Tháng 06/2007: Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

- Ngày 12/12/2007: Đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings). .

- Ngày 30/03/2012: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). .

- Ngày 24/05/2012: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). .

- Ngày 27/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 789.07 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

11.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CTX dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.5 năm)


Ban giám đốc

12.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CTX dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 32.09% công ty.