DNSE Detail Stock CTX
CTX

Đ.tư XD T.mại VN

UPCOM: Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bất động sản
- Đầu tư
- Xây lắp
- Sản xuất công nghiệp
- Thương mại
- Đào tạo và xuất khẩu lao động
- Tư vấn xây dựng
- Đầu tư tài chính...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đ.tư XD T.mại VN

Giá hiện tại

454

0

0

-

0.37

-

0

0.01%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phan Minh Tuấn

Tổng giám đốc

Phan Minh Tuấn

Website

Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Bất động sản
- Đầu tư
- Xây lắp
- Sản xuất công nghiệp
- Thương mại
- Đào tạo và xuất khẩu lao động
- Tư vấn xây dựng
- Đầu tư tài chính...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 23/04/1982: Tiền thân là công ty XNK Vật liệu xây dựng thành lập.

- Tháng 06/2007: Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

- Ngày 12/12/2007: Đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings).

- Tháng 04/2009: Tăng vốn điều lệ lên 203 tỷ đồng.

- Ngày 30/03/2012: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Ngày 24/05/2012: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tháng 12/2012: Tăng vốn điều lệ lên 263.53 tỷ đồng.

- Ngày 27/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 789.07 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

9.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CTX dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.8 năm)


Ban giám đốc

8.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CTX dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.1 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 55.19% công ty.