DNSE Detail Stock CVN

HNX: CTCP Vinam

Vật liệu xây dựng khác

logo

CVN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

65.34 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.90 tỷ

Doanh thu

110 tỷ

0.82%

400.55

0

0.77

-48.77%

2.99%

2.69%

19.74%

9.33%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Mạnh Cường

6.06%

Nguyễn Thị Mỹ Dung

4.97%

Lê Đức Khanh

4.8%

Ngô Văn Bình

4.55%

Khác

79.62%

Tin tức & Sự kiện