DNSE Detail Stock CVT

HOSE: CTCP CMC

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

CVT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,062 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

57.81 tỷ

Doanh thu

1,770 tỷ

7.71%

1,575.56

0

0.17

0%

6.42%

1.76%

17.22%

192.30%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Nhựa Đồng Nai

51.14%

Bùi Thị Như Quỳnh

5.69%

Lê Quốc Hưng

2.36%

Khác

40.81%

Tin tức & Sự kiện