Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CX8 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 97,05% so với cùng kỳ.

01/12/2023

Nợ thuế, khai sai thuế khiến Constrexim Số 8 (CX8) bị phạt nặng

13/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CX8 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,12 tỷ đồng, giảm 14,86% so với cùng kỳ.

12/10/2023

Cạn tiền, hàng loạt DN xin lùi ngày trả cổ tức bằng tiền mặt, một công ty gạo "hủy kèo" trả cổ tức tỷ lệ 140,5%

11/10/2023

Loạt doanh nghiệp xin hoãn trả cổ tức do khó khăn tài chính

10/10/2023

CX8: Vũ Duy Hậu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 42,000 CP

05/10/2023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:21

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:21 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 21 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Phương thức làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:21, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Trụ sở chính công ty, Phòng 1501 Tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ 8h30 đến 11h30 và 13h45 đến 15h45); Khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

04/10/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/10

04/10/2023

CX8: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

29/09/2023

CX8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/9

27/09/2023

CX8: Công bố thông tin vê việc thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

20/09/2023

CX8: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

18/09/2023

CX8: Thay đổi ngày thực hiện chi trả cổ tức 2022