Tin tức & sự kiện

30/01/2023

CX8: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 CX8 - Một năm tăng trưởng đột phá.

17/01/2023

CX8: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

CX8: Thay đổi nhân sự

27/12/2022

CX8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

CX8: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

CX8: Giải trình về việc giảm sàn 5 ngày liên tiếp

10/10/2022

CX8: Bổ nhiệm Ông Lê Văn Lực giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty

10/10/2022

CX8: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Vũ Ngọc Trìu

10/10/2022

CX8: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Hoàng Biên Cương

10/10/2022

CX8: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Vũ Duy Hậu

​​

05/10/2022

CX8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/10/2022

CX8: Giải trình về việc cổ phiếu CX8 trần liên tiếp 5 phiên từ 28/09-04/10

30/09/2022

CX8: Giải trình về việc CP giá tăng trần 5 phiên liên tiếp

29/09/2022

CX8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/09/2022

CX8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 28/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Hủy niêm yết tự nguyện hoặc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8;
+ Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/08/2022

CX8: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

CX8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022