Tin tức & sự kiện

31/07/2023

CYC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/05/2023

CYC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/05/2023

Các doanh nghiệp FDI trên sàn chứng khoán đang làm ăn ra sao?

09/05/2023

CYC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

CYC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 CYC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

19/04/2023

CYC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

CYC: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

06/04/2023

CYC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

03/04/2023

CYC: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

CYC: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

CYC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

31/01/2023

CYC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/08/2022

CYC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

CYC: Thông báo duy trì bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch

21/06/2022

CYC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

CYC: Bà Phạm Thị Hồng Diễm từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát

23/05/2022

CYC: Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

CYC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CYC của CTCP Gạch men Chang Yih như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih – Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể của Đại hội sẽ được Công ty thông báo trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông, đăng trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.