Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DAH: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Đông Á

15/11/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

02/11/2022

Thao túng giá cổ phiếu DAH bằng 20 tài khoản, một cá nhân bị xử phạt 550 triệu đồng

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố văn bản xử phạt đối với bà Vũ Thị Ngọc Ánh (địa chỉ tại Thái Nguyên) vì hành vi giao dịch thao túng giá cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH).

21/10/2022

DAH: BCTC quý 3 năm 2022

28/09/2022

DAH dự chi 80 tỷ đồng mua cổ phần của Green Island

HĐQT CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Green Island.

27/09/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Green Island

15/08/2022

DAH: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

DAH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

DAH: Nhắc nhở chậm công bố thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

22/07/2022

DAH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

21/07/2022

DAH: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

21/07/2022

DAH: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

13/07/2022

DAH: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

12/07/2022

DAH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24

07/07/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký hợp đồng với người có liên quan của Công ty

05/07/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty

01/07/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

29/06/2022

DAH: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

29/06/2022

DAH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022