Tin tức & sự kiện

29/07/2022

DAH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

23/07/2022

DAH: Nhắc nhở chậm công bố thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

23/07/2022

DAH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

22/07/2022

DAH: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

13/07/2022

DAH: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

12/07/2022

DAH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24

07/07/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký hợp đồng với người có liên quan của Công ty

05/07/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty

02/07/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

30/06/2022

DAH: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

30/06/2022

DAH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/06/2022

DAH: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

28/06/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ

27/06/2022

DAH muốn thoái sạch vốn khỏi Du lịch Khách sạn Đông Á

CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) vừa công bố quyết định thoái 100% vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á.

27/06/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á

07/06/2022

DAH: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

07/06/2022

DAH: Nhắc nhở chậm CBTT chênh lêch số liệu KQKD trước và sau kiểm toán năm 2021

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:

26/05/2022

DAH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

12/05/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022