DNSE Detail Stock DAT
DAT

TRISEDCO

HOSE: CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

09/02/2023

CẬP NHẬT

09/02/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản hoạt động trong lĩnh vực:

+ Mua bán thủy sản và các sản phẩm thủy sản đã qua chế biến
+ Nuôi trồng thủy sản nội địa
+ Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
+ Sản xuất dầu mỡ động vật
+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TRISEDCO

Giá hiện tại

1,249

0

0

-

0.53

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Chung

Tổng giám đốc

Lê Văn Lâm

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản hoạt động trong lĩnh vực:

+ Mua bán thủy sản và các sản phẩm thủy sản đã qua chế biến
+ Nuôi trồng thủy sản nội địa
+ Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
+ Sản xuất dầu mỡ động vật
+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/06/2007: Tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch An Giang, được thành lập. .

- Ngày 15/03/2008: Cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 5203000095 với số vốn thực góp ban đầu là 25.2 tỷ đồng. .

- Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 97.9 tỷ đồng. .

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 125.9 tỷ đồng. .

- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. .

- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng. .

- Tháng 01/2015: Tăng vốn điều lệ lên 381 tỷ đồng. .

- Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 438.14 tỷ đồng. .

- Ngày 05/11/2015: Chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). .

- Ngày 29/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 460,054,130,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

15.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DAT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 15.0 năm)


Ban giám đốc

10.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DAT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 79.25% công ty.