Tin tức & sự kiện

30/11/2022

Cổ phiếu DBW sẽ rời sàn UPCoM từ 27/12

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Cấp nước Điện biên (UPCoM: DBW).

29/11/2022

DBW: Ngày 27/12/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp nước Điện Biên

29/11/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

17/10/2022

DBW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/10/2022

DBW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/08/2022

DBW: Công văn giải trình ý kiến của kiểm toán ngoại trừ tại báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2022

23/08/2022

DBW: Công văn giải trình ý kiến của kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kết thúc ngày 30/6/2022

22/08/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
          - Nội dung họp: + Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Upcom và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD của Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

11/08/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6.6 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,066%/cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 66 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên bắt đầu từ ngày 05/09/2022 thông qua hình thức nhận chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

10/08/2022

DBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2022

DBW: Thông báo: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

09/08/2022

DBW: Thông báo việc thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

09/08/2022

DBW: Thông báo: V/v Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/08/2022

DBW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

DBW: Thông báo: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

01/08/2022

DBW: Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

18/07/2022

DBW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

DBW bị phạt 80 triệu đồng vì chào bán "chui" cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Cấp nước Điện Biên (UPCoM: DBW) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, mức phạt 80 triệu đồng.