DNSE Detail Stock DCF

UPCOM: CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1

Xây dựng công trình khác

logo

DCF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,461 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

13.20 tỷ

Doanh thu

742 tỷ

1.51%

440.12

0

-3.23

-85.53%

3.58%

1.94%

10.14%

17.00%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTTNHH Sản xuất Thương mại vả Dịch vụ Thái Hưng Long

20%

CTTNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu - Thương mại Dịch vụ tổng hộp Hoàng Vũ

13.73%

Đặng Hồng Minh

4.82%

Đinh Thị Mỹ Ly

4.76%

Khác

56.69%

Tin tức & Sự kiện