DNSE Detail Stock DCF

UPCOM: CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1

Xây dựng công trình khác

logo

DCF

Tin tức

Tracodi (TCD) sắp phát hành 30,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

DCF

0.00%

TCD

+2.45%

+1

24 ngày trước

Tracodi (TCD) sắp phát hành 30,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/5

DCF

0.00%

BID

0.00%

+3

21/05/2024

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/5

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

DCF

+2.50%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

DCF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2023 lần 1

DCF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

DCF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

DCF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

DCF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

DCF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

DCF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thườngnăm 2022

DCF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2020

DCF

0.00%

09/11/2023

DCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

DCF

0.00%

09/10/2023

DCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

DCF

0.00%

25/09/2023

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/9

DCF

0.00%

DCM

+0.45%

+2

14/09/2023

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/9

DCF: Giải trình liên quan đến BCTC bán niên năm 2023

DCF

0.00%

13/09/2023

DCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

DCF

0.00%

31/08/2023

DCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

DCF

0.00%

31/08/2023

Tổng khoản phải thu của các doanh nghiệp xây dựng đi lùi sau 6 tháng đầu năm

DCF

0.00%

AME

0.00%

+61

28/08/2023

Tổng khoản phải thu của các doanh nghiệp xây dựng đi lùi sau 6 tháng đầu năm

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/8

DCF

0.00%

STG

0.00%

+7

28/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/8